nam nhâm thìn hợp màu nào

Xem màu hợp phong thủy dành cho nam mạng tuổi Nhâm Thìn 1952

Tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, diệt dần hay ảnh hưởng xấu đến hành khác. Thí dụ như: Hỏa khắc Kim, lửa sẽ làm cho kim loại bi tan chảy. Thổ khắc Thủy, đất sẽ ngăn chặn làm cho nước không thể chảy qua được… Theo quan điểm phong thủy, màu