tuổi hợp vợ chồng với canh thìn

Nữ Canh Thìn hợp với chồng tuổi nào?

Nam tuổi Tân Mùi kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 9 tuổi): Nếu kết hôn với nhau sẽ phạm (Tuyệt mạng). Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Canh Thìn Năm sinh của bố: 2000 Năm âm lịch: Canh Thìn Ngũ hành:Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch lạp) – Khi

Nam Canh Thìn hợp với vợ tuổi nào?

Trai hay gái tuổi canh thìn mà sinh vào tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. – Trai hay gái tuổi canh thìn khi có đôi bạn, thì số định gặp người bạn đời ở hướng Tý mới nhằm