chọn tuổi làm ăn

Xem đối tác làm ăn hợp với Nữ Mậu Thìn 1988

Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ cảu người hợp với tuổi làm ăn với nữ Mậu Thìn 1988. Nữ Mậu Thìn hợp làm ăn với các tuổi nam Năm sinh Điểm 1967 – Đinh Mùi 8 1968 – Mậu Thân 7 1977

Xem đối tác làm ăn hợp với Nam Mậu Thìn 1988

Tuy nhiên, nam tuổi Mậu Thìn 1988 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ cảu người hợp với tuổi làm ăn với nam Mậu

Xem đối tác làm ăn hợp với Nữ Giáp Thìn 1964

Nữ tuổi Giáp Thìn 1964 có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, nữtuổi Giáp Thìn 1964 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không

Xem đối tác làm ăn hợp với Nam Giáp Thìn 1964

Nam tuổi Giáp Thìn 1964 có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, nam tuổi Giáp Thìn 1964 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng