Xem đối tác làm ăn hợp với Nữ Mậu Thìn 1988

Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ cảu người hợp với tuổi làm ăn với nữ Mậu Thìn 1988.

Nữ Mậu Thìn hợp làm ăn với các tuổi nam

Năm sinh Điểm
1967 – Đinh Mùi 8
1968 – Mậu Thân 7
1977 – Đinh Tỵ 7
1980 – Canh Thân 8
1986 – Bính Dần 10
1995 – Ất Hợi 8
1997 – Đinh Sửu 7
2004 – Giáp Thân 8
2012 – Nhâm Thìn 7
2013 – Quý Tỵ 7
2016 – Bính Thân 9

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *