nữ canh thìn hợp với nữ tuổi nào

Nữ Canh Thìn hợp với chồng tuổi nào?

Nam tuổi Tân Mùi kết hôn với nữ tuổi Canh Thìn (Nam hơn nữ 9 tuổi): Nếu kết hôn với nhau sẽ phạm (Tuyệt mạng). Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Canh Thìn Năm sinh của bố: 2000 Năm âm lịch: Canh Thìn Ngũ hành:Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch lạp) – Khi