Xem nữ tuổi Giáp Thìn 1964 thì hợp lấy chồng tuổi gì?

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Giáp Thìn 1964 của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Giáp Thìn 1964 lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Sửu => Lục Phá Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1962 Dương Hỏa – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Giáp – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1969 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1972 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1976 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thìn => Tự Hình Cung : Ly – Cung : Ly => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Bình Hòa 7
1977 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Khắc 7
1979 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Thìn – Địa chi : Mùi => Lục Hình Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 7
1980 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Canh => Tương Xung Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
1981 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1986 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Khắc 7
1989 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương Hợp Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
1998 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Mậu => Tương Phá Địa chi : Thìn – Địa chi : Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2003 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Mùi => Lục Hình Cung : Ly – Cung : Ly => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Bình Hòa 7
2006 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tuất => Lục Xung Cung : Ly – Cung : Chấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 8
2007 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2016 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Tốn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Tương Sinh 9
2017 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Giáp – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Dậu => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Cấn => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *