nữ bính hợp với với chồng tuổi nào

Nữ Bính Thìn hợp với chồng tuổi nào?

Vào những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, Có đôi bạn kết hôn vào những năm nói trên thì hay nảy sinh các việc buồn phiền và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng. Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Bính thìn Năm sinh