nữ giáp thìn hợp lấy chồng tuổi nào

Nữ Giáp Thìn hợp với chồng tuổi nào?

Nam tuổi Ất Mùi kết hôn với nữ tuổi Giáp Thìn (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng). Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Giáp Thìn Năm sinh của vợ: 1964 Năm âm lịch: Giáp Thìn Ngũ hành:Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn ) – Khi đang yêu thì