Xem đối tác làm ăn hợp với Nữ Bính Thìn 1967

Để biết tuổi Bính Thìn của bạn hợp làm ăn với tuổi nào nhất, để chọn đối tác kinh doanh buôn bán, hợp tác làm ăn, mở cửa hàng công ty,…cha ông ta từ xưa đến nay đều thường xem hai tuổi có hợp tuổi hay không, tuổi mệnh có xung khắc hay không hợp nhau không xét trên các phương diện. 

Nữ Bính Thìn hợp làm ăn với các tuổi nam

Năm sinh Điểm
1960 – Canh Tí 8
1963 – Quý Mão 7
1964 – Giáp Thìn 7
1965 – Ất Tỵ 8
1968 – Mậu Thân 7
1969 – Kỷ Dậu 9
1974 – Giáp Dần 7
1978 – Mậu Ngọ 8
1984 – Giáp Tí 10
1986 – Bính Dần 7
1987 – Đinh Mão 7
1992 – Nhâm Thân 7
1993 – Quý Dậu 9
1995 – Ất Hợi 7
1996 – Bính Tí 7
1999 – Kỷ Mão 7
2005 – Ất Dậu 8
2008 – Mậu Tí 10
2009 – Kỷ Sửu 7
2014 – Giáp Ngọ 8
2017 – Đinh Dậu 9
Để biết tuổi Bính Thìn của bạn hợp làm ăn với tuổi nào nhất, để chọn đối tác kinh doanh buôn bán, hợp tác làm ăn, mở cửa hàng công ty,…cha ông ta từ xưa đến nay đều thường xem hai tuổi có hợp tuổi hay không, tuổi mệnh có xung khắc hay không hợp nhau không xét trên các phương diện. Vấn đề tuổi nào hợp làm ăn là việc khá quan trọng để công việc làm ăn thuận lợi, may mắn hay không rất được chú trọng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *