xem tuổi làm nhà năm 2018 cho tuổi nhâm dậu

Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy gia chủ Nữ Nhâm Thìn 1952 năm 2018

Năm 2018 gia chủ 67 tuổi (tuổi âm), thuộc Tứ Tấn Tài: Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới (Tứ tấn tài chi phước lộc lai). Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1952 (Nhâm Thìn) Năm xây dựng:2018 (Mậu Tuất) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam Tai: