Xem nữ tuổi Nhâm Thìn 1952 thì hợp lấy chồng tuổi gì?

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1962 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Dần => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
1968 Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Nhâm – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1970 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tuất => Lục Xung Cung : Chấn – Cung : Chấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1971 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
1980 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9
1985 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Sửu => Lục Phá Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
1989 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1995 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
2003 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Mùi => Lục Hình Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
2004 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Thân => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 9
2013 Dương Thủy – Dương Thủy => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
2015 Dương Thủy – Dương Kim => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Mùi => Lục Hình Cung : Chấn – Cung : Chấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *