nhâm thìn nên làm ăn với tuổi nào

Xem đối tác làm ăn hợp với Nữ Nhâm Thìn 1952

Với tuổi Mão: Người tuổi Mão với người tuổi Thìn hợp tác khá ăn ý, Mão sẽ chịu trách nhiệm thực hiện còn Thìn sẽ đảm nhận việc đưa ra quyết định. Khả năng đạt thành công là rất lớn. Nữ Nhâm Thìn hợp làm ăn với các tuổi nam Năm sinh Điểm 1962 –

Xem đối tác làm ăn hợp với Nam Nhâm Thìn 1952

Với tuổi Thân: Người tuổi Thìn nếu hợp tác với người tuổi Thân thì sẽ gặt hái được nhiều thành công hớn, hai người kết hợp cùng nhau sẽ làm tăng thêm sức mạnh, vĩnh viễn không bao giờ thất bại. Nam Nhâm Thìn hợp làm ăn với các tuổi nữ Năm sinh Điểm 1960