Nam Nhâm Thìn hợp với vợ tuổi nào?

Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi Nhâm thìn

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Nhâm thìn của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Nhâm thìn lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi nhâm thìn(Hai vợ chồng bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng làm ăn khá giả, nếu có thêm địa vị thì làm ăn càng thêm dễ, tuy nhiên cũng phải trải qua vào phen thành bại mới dễ làm ăn, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi quý tỵ (Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có số quý nhân phù trợ, làm ăn hay lo tính nhiều công việc được thông suốt, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi bính tuất(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, được nhiều người xung quanh yêu mến, người vợ có số tạo giữ tài sản ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nại, ngày sau sẽ có cuộc sống ấm no.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi đinh dậu(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, làm có tiền cũng tiêu hao hết tiền, tính tình hai vợ chồng ít hòa hợp, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn và cần năng ngày sau sẽ ấm no.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi mậu tuất (Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai vợ chồng tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, nhưng cũng phải chịu nhiều phen thành bại thì mới tốt, tính tình hai vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nại, sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi kỷ hợi(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, làm ăn hay lo tính nhiều chuyện được dễ dàng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp lắm, sống chung với nhau cùng chung lo và nhẫn nhịn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi tân sửu(Nam hơn nữ 9 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, nhưng tính tình của hai vợ chồng không được hòa hợp, sống chung với nhau nên nhân nhịn, ngày sau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
*Tuổi Nhâm thìn lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi Giáp Ngọ (Nam hơn nữ 2 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly)
Nam tuổi Nhâm Thìn kết hôn với nữ tuổi Ất Mùi (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly)
Nam tuổi Nhâm Thìn kết hôn với nữ tuổi Canh Tý (Nam hơn nữ 8 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
Nam tuổi Nhâm Thìn kết hôn với nữ tuổi Bính Ngọ (Nam hơn nữ 14 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly)
Nam tuổi Nhâm Thìn kết hôn với nữ tuổi Đinh Mùi (Nam hơn nữ 15 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
Nam tuổi Nhâm Thìn kết hôn với nữ tuổi Mậu Tý (Nữ hơn nam 4 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly)
*Tuổi Nhâm thìn nên lấy vợ năm nào

Nam tuổi nhâm thìn kỵ cưới vợ các năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Nữ tuổi nhâm thìn kỵ cưới chồng vào các năm 20, 24, 26, 32, 36, 38, 44 tuổi.
Vào những năm tuổi trên không nên tiến hạnh các công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn vào các năm tuổi trên thì hay thì hay nảy sinh những việc buồn phiền không mong muốn, xung khắc hay phải chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi nhâm thìn sinh vào các tháng 4, tháng 10 âm lịch thì trong đời hay nảy sinh những việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Nam hay nữ tuổi nhâm thìn khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.
Nam tuổi nhâm thìn sinh vào các tháng 1,2,3,4,8, 9 và tháng 12 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nữ tuổi nhâm thìn sinh vào các tháng 1,2,4 và tháng 5 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sinh vào các tháng 3 và tháng 6 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Cssòn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *